Civiele ingenieurs ontwerpen bruggen en andere constructies

Civiele ingenieurs hebben doorgaans een bachelordiploma in civiele techniek of een gerelateerd vakgebied zoals bouwtechniek nodig. Ze hebben vaak ook enkele jaren ervaring nodig met het werken onder toezicht van een professionele ingenieur. Als civiel ingenieur kun je bruggen en andere constructies ontwerpen. Je bent mogelijk ook verantwoordelijk voor het plannen en ontwerpen van transportsystemen. Ga ervan uit dat je computerondersteunde ontwerpsoftware moet gebruiken om technische tekeningen te maken wanneer je solliciteert op vacatures in de civiele techniek. Je maakt ook gebruik van computerondersteunde engineeringsoftware. Het doel hiervan is om te voorspellen hoe de omgeving je ontwerpen in de loop van de tijd zal beïnvloeden. Dit kan het beoordelen van bodemerosie-rapporten of weersomstandigheden in gebieden met bruggen zijn. Je moet bepalen of je plannen veilig en praktisch zijn voordat ze worden uitgevoerd. Je stelt definitieve plannen op die vervolgens gedurende het hele bouwproces worden gebruikt zodra al deze factoren zijn goedgekeurd.

Berekeningen en bouwplannen

Je moet de nodige wiskundige berekeningen kunnen uitvoeren die nodig zijn voor je werk. Deze berekeningen kunnen betrekking hebben op eigendomsgrenzen en afstanden. Je berekent ook de juiste hoeveelheid materialen die nodig zijn voor een project. Je moet er ook voor zorgen dat alle berekeningen nauwkeurig zijn. Zij zullen namelijk een directe rol spelen in het slagen of mislukken van je projecten. Als civiel ingenieur ben je mogelijk verantwoordelijk voor het gebruik van computerondersteunde ontwerpsoftware om blauwdrukken voor constructies te tekenen. Deze plannen vertegenwoordigen de ontwerpen die architecten en ingenieurs hebben gemaakt voor gebouwen of infrastructuurprojecten. Je overlegt met je collega’s over eventuele wijzigingen die moeten worden aangebracht. Ook bezorg je hen het aangepaste digitale plan.

Begeleiden van bouwprojecten

De omvang van de verantwoordelijkheid van een civiel ingenieur varieert afhankelijk van het project. De ingenieur kan verantwoordelijk zijn voor het hele project, van de eerste planning tot de voltooiing. De civieltechnische rol kan ook beperkt zijn tot slechts een klein deel van het totale project. De civiele ingenieur moet nauw samenwerken met andere teamleden. Dit om ervoor te zorgen dat hun ontwerp wordt geïntegreerd in een samenhangend geheel en dat het op tijd en binnen budget kan worden voltooid.